Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος young smes για το πακέτο εργασίας 2 και 4

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2013 18:4

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Α.Α.Ε. ΟΤΑ στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου «Sharing Interregional knowledge to define Supporting Programmes for Young SMEs, με το ακρωνύμιο Young SMEs- 1348R4», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INTERREG IVC», προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν/μια Πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ.

pdfΠροβολή της πρόσκλησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος young smes για το πακέτο εργασίας 4

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2013 18:43

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Α.Α.Ε. ΟΤΑ στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού  έργου «Sharing Interregional knowledge to define Supporting Programmes for Young SMEs, με το ακρωνύμιο Young  SMEs- 1348R4», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INTERREG IVC», προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν/μια Πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ.

pdfΠροβολή της πρόσκλησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δημιουργία newsletter στο πλαίσιο του προγράμματος eco build see

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2013 12:43

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών - Ανώνυμος Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ ΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου eco build see , ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών (ορισμένης χρονικής διάρκειας χωρίς ανανέωση) για την θέση Υπευθύνου κατασκευής newsletter Οι αρμοδιότητες είναι οι κάτωθι :

 • Την κατασκευή 18 newsletter
 • Την τακτική ενημέρωση της με προσθήκες από την πορεία υλοποίησης του έργου
 • Την σύνδεση του με τις ιστοσελίδες των εταίρων.
 • H σύμβαση θα διαρκέσει έως τις 30/6/2014 και το ποσό ανέρχεται στα 5.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο Υπεύθυνος για την κατασκευή newsletter θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα :
 • Εμπειρία σε διαδικτυακές εφαρμογές άνω των 10 ετών
 • Συμμετοχή σε άλλα ευρωπαικά προγράμματα
 • Πτυχίο θετικής κατεύθυνσης

Αιτήσεις υποβολής έως 20 Ιουνίου 2013, Ξενοφώντος 7, Σύνταγμα, 10πμ- 2μμ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δημιουργία ιστοσελίδας στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΡΟΔΡΑΣΗ –ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Δευτέρα, 03 Ιουνίου 2013 13:13

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών - Ανώνυμος Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ ΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΠΡΟΔΡΑΣΗ- ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ , ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας χωρίς ανανέωση) για την θέση Υπευθύνου κατασκευής Ιστοσελίδας Οι αρμοδιότητες είναι οι κάτωθι :

 • Την κατασκευή ιστοσελίδας
 • Την τακτική ενημέρωση της  με προσθήκες από την πορεία υλοποίησης του έργου
 • Την σύνδεση της με τις ιστοσελίδες των εταίρων
 • Την κατοχύρωση ονόματος και φιλοξενίας

Η σύμβαση θα διαρκέσει έως τις 30/6/2014 και το ποσό ανέρχεται στα 5.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο Υπεύθυνος για την κατασκευή ιστοσελίδας πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα :

 • Εμπειρία σε διαδικτυακές εφαρμογές άνω των  10 ετών
 • Συμμετοχή σε άλλα προγράμματα ΕΣΠΑ
 • Πτυχίο θετικής κατεύθυνσης

Αιτήσεις έως τις 25/6/2013, Ξενοφώντος 7 , Σύνταγμα , 10πμ-2μμ .

logo prodrasi

Η Πράξη «ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Πρόσκληση Συμμετοχής στην Τοπική Ομάδα Δράσης "URBACT II - Sustainable Food in Urban Communities - Βιώσιμη τροφή στα αστικά κέντρα"

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 15:50

Στο πλαίσιο του προγράμματος «URBACT II - Sustainable Food in Urban Communities - Βιώσιμη τροφή στα αστικά κέντρα» εταίρος του οποίου είναι η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ ΑΑΕ ΟΤΑ), υλοποιείται η δράση «Σύσταση Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης».

Η ΕΑΤΑ σας προσκαλεί να συμμετέχετε εθελοντικά στην Τοπική Ομάδα Υποστήριξης που δημιουργούμε με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων στους τομείς της παραγωγής και διανομής της τροφής στην Αθήνα όπως και της διατροφής των κατοίκων του Δήμου.

pdfΠροβολή της πρόσκλησης
docΠροβολή της αίτησης συμμετοχής

Search