"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του επικοινωνιακού σχεδίου της ΔΡΑΣΗΣ 4 της Α.Σ. ΠΡΟΔΡΑΣΗ"

Δημιουργήθηκε στις Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013 16:47

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. προχώρησε στην έγκριση των όρων και την ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του επικοινωνιακού σχεδίου της ΔΡΑΣΗΣ 4 «Παρουσίαση και Προβολή του Τοπικού Σχεδίου Δράσης Κοινωνικής Ένταξης. Ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων. Ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και του κοινωνικού ιστού» της Πράξης : «Ένταξη για όλους» με κωδικό ΟΠΣ «375837» του έργου ΠΡΟΔΡΑΣΗ.

pdfΑπόσπασμα πρακτικού ΔΣ αναφορικά με την έγκριση ανακοίνωσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση βοηθού οικονομικού υπευθύνου στο πρόγραμμα ECO BUILD SEE

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Παρασκευή, 04 Ιανουαρίου 2013 13:47

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών - Ανώνυμος Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ ΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ECO BUILD SEE, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας χωρίς ανανέωση) για την θέση βοηθού οικονομικού υπευθύνου.

Οι αρμοδιότητες είναι οι κάτωθι :

Παρακολούθηση της ομαλής οικονομικής πορείας του έργου
Βεβαιώσεις και οικονομικές αναφορές
Επικοινωνία με την αρχή πληρωμής
Έλεγχος παραστατικών και τιμολογίων
Έλεγχος χρονοδιαγραμμάτων δράσεων

Η σύμβαση θα διαρκέσει έως τις 30/6/2014 και το ποσό ανέρχεται στα 10.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο βοηθός οικονομικού υπευθύνου θα αναφέρεται στον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου.

Το άτομο που θα αναλάβει το έργο θα πρέπει να έχει τα κάτωθι προσόντα :

Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης
Πολύ καλή γνώση αγγλικών αποδεδειγμένη
Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών αποδεδειγμένη
Τουλάχιστον πενταετής προϋπηρεσία στην διοίκηση συγχρηματοδοτούμενων έργων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση υπευθύνου έργου στο πρόγραμμα ECO BUILD SEE

Κατηγορία: Προσκλήσεις – Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013 13:47

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών - Ανώνυμος Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ ΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ECO BUILD SEE, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας χωρίς ανανέωση) για την θέση υπευθύνου έργου.

Οι αρμοδιότητες είναι οι κάτωθι :

  • Έλεγχος παραδοτέων
  • Επικοινωνία με εταίρους
  • Συμμετοχή στις συναντήσεις
  • Αποστολή μηνιαίων και τριμηνιαίων αναφορών
  • Επικοινωνία με την διαχειριστική αρχή
  • Ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος

Η σύμβαση θα διαρκέσει έως τις 31/12/2014. Η αμοιβή του υπεύθυνου έργου ανέρχεται στα 15.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το άτομο που θα αναλάβει το έργο θα πρέπει να έχει τα κάτωθι προσόντα :

  • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ θεωρητικής κατεύθυνσης. Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
  • Άριστη γνώση αγγλικών αποδεδειγμένη
  • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Τουλάχιστον πενταετής προϋπηρεσία στην διοίκηση συγχρηματοδοτούμενων έργων

Προκήρυξη διαγωνισμού για την υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών εμπειρογνώμονα

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012 17:3

Προκήρυξη διαγωνισμού για την υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση της ενέργειας "Διαχείριση και Συντονισμός", στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Sharing Interregional knowledge to define Supporting Programmes for Young SMEs" και ακρωνύμιο 'Young SMEs' του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC"», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά.

Τα έγγραφα της προκήρυξης είναι:

pdfΠροκήρυξη
doc/invitations-contestsΠαράρτημα 1
doc/invitations-contestsΠαράρτημα 2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012 13:29

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ δράση 1.2/11 έργο Γ: «Δράσεις σε Γειτονιές» του Ετήσιου Προγράμματος 2011 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων χωρών

pdfprisklisi_2012_12_oikonomologou

Search