Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Πράσινη Διαδρομή

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Δευτέρα, 08 Οκτωβρίου 2012 16:27

Απόφαση για την τροποποίηση των αποφάσεων 9 και 10 της 12ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και για την δημόσια ανακοίνωση τεύχους διαγωνισμού για την ανάθεση έργου με τίτλο: «Εκπόνηση διερευνητικής μελέτης και επεξεργασία πρότασης για τη διαμόρφωση «Πράσινης Διαδρομής» ενοποίησης ιστορικών χώρων του Δυτικού ορίου του Κέντρου της Αθήνας, ήτοι των περιοχών Κεραμεικού, Ακαδημίας Πλάτωνος, Κολωνού έως και την ευρύτερη περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου (οδός Πατησίων) και εκπόνηση υποστηρικτικής μελέτης για την ανάπλαση υφισταμένων οδών στο δυτικό όριο του Κέντρου της Αθήνας, με στόχο τη μετατροπή τους σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την ενίσχυση του πρασίνου και τη λειτουργία τους ως πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων κ.λπ.».

Τα έγγραφα της προκήρυξης είναι:

pdfΠροκύρηξη
doc/invitations-contestsxΠαράρτημα 1
doc/invitations-contestsxΠαράρτημα 2
doc/invitations-contestsxΠαράρτημα 3
pdfΑνάκληση δημοσίευσης τεύχους διαγωνισμού 23/10/2012, 21:21

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση έργου: Τεχνική Υποστήριξη της Ε.A.T.Α. A.E.

Κατηγορία: Προσκλήσεις – Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012 07:43

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση έργου με τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.A.T.Α. A.E.) του Δήμου Αθηναίων για την επιτάχυνση της εφαρμογής και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» με σκοπό την όσο το δυνατόν ταχύτερη και ευρύτερη αναβάθμιση του Κέντρου της Αθήνας και της αντιμετώπισης των προβλημάτων των Δημοτών».

Τα έγγραφα της προκήρυξης είναι:

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
doc ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
doc ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
pdfΑπόφαση του ΔΣ για την ανάθεση του έργου
pdfΑπόφαση ΔΣ για τον ορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου

Προκήρυξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού “Υποστήριξης σε εξειδικευμένα αναπτυξιακά και τεχνικά θέματα”

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012 01:35

Προκήρυξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο για την υλοποίηση έργου «Υποστήριξη της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών-Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε εξειδικευμένα αναπτυξιακά και τεχνικά θέματα.

Τα έγγραφα της προκήρυξης είναι:

docΑπόσπασμα πρακτικού ΔΣ
docΥπόδειγμα 1
docΥπόδειγμα 2
docΥπόδειγμα 3
docΥπόδειγμα 4
docΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
docΑπόφαση του ΔΣ για παράταση της καταληκτική ημερομηνίας 24/10/2012, 14:37
docΑπόφαση ΔΣ για ορισμό επιτροπών 29/11/2012, 16:45
docΑπόφαση ΔΣ έγκρισης πρακτικών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού

2η Πρόσκληση στελέχωσης ΕΦΔ

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012 07:49

Η εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΕΔΑ) του Δήμου Αθηναίων, αποφασίζει την προκήρυξη πρόσκλησης στελέχωσης προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Π.Ε.Π. Αττικής 2007-2013.

Τα έγγραφα της πρόσκλησης είναι:

docΥπεύθυνη Δήλωση
docΑίτηση Βιογραφικό
docΑίτηση Εμπειρία
pdfΥπουργική Απόφαση Εκχώρησης ΦΕΚ 1277
pdfΤελικό Κείμενο Συμφώνου 9/4/2012
pdfΟργανόγραμμα 13/6/2012
docΟδηγίες Συμπλήρωσης
pdfΝόμος 4071/2012
pdf2η Πρόσκληση Στελέχωσης
pdfΠρόσκληση ΤΟΠΣΑ 2012

Πρόσκληση ΤΟΠΣΑ

Δημιουργήθηκε στις: Δευτέρα, 09 Ιουλίου 2012 04:17

"Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, στα πλαίσια της Ανοικτής Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8 «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δίκαιου κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα , που να έχουν επεξεργαστεί ολοκληρωμένα σχέδια και έχουν να επιδείξουν τεκμηριωμένη δραστηριότητα στην στήριξη της απασχόλησης των τοπικών αγορών εργασίας."

pdfΑποθήκευση Πρόσκλησης

Search