ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

 

Η διαδικασία αξιολόγησης του παραδεκτού των υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στη δράση «Παρεμβάσεις στην πόλη» στους άξονες ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΔΡΟΜΟΣ, ΚΤΙΡΙΟ, του Προγράμματος Πόλη2 ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018.


Έχουν ειδοποιηθεί ήδη οι προκρινόμενες ομάδες στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης, που περιλαμβάνει ανοιχτές συνεντεύξεις ενώπιον Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία θα αξιολογήσει τα ποιοτικά στοιχεία των προτάσεων. Οι ανοιχτές συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 κατά τις ώρες: 13:30 με 18:00 και την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 κατά τις ώρες: 10:00 με 13:00. Στα γραφεία της Ε.Α.Τ.Α Φιλελλήνων 7, 105 57 Αθήνα, στο δεύτερο όροφο.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2020 EATA. All Rights Reserved.

Search