Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας αναγνωρίζει τη σημασία της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ των επιχειρήσεων και σας παρέχει:

  • Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη, με σκοπό να εντοπίσετε σε ποιους τομείς, με ποιους φορείς/επιχειρήσεις  μπορείτε να συνεργαστείτε και τι θα κερδίσετε από την ανάπτυξη αυτών των συνεργασιών
  • Πρόσβαση σε καταλόγους δυνητικών συνεργατών από τη Βάση Δεδομένων του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας.
  • Δυνατότητα συμμετοχής σε εργαστήρια ενημέρωσης με θέματα που αφορούν την δικτύωση και την ανάπτυξη συνεργασιών.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2020 EATA. All Rights Reserved.

Search