Ψάχνω για ευκαιρίες χρηματοδότησης

Στο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας σας παρέχουμε ενημέρωση για τις δυνατότητες χρηματοδότησης που υπάρχουν για την επιχείρησή σας συμπεριλαμβανομένων και των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, όσο και καθοδήγηση στην επιλογή του κατάλληλου προγράμματος.

Οι δυνατότητες χρηματοδότησης μπορούν να αφορούν:

  • Κρατικές ενισχύσεις
  • Τραπεζικό δανεισμό
  • Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης
©2021 EATA. All Rights Reserved.

Search