Από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα προγράμματα και τις δράσεις που υλοποιούνται για την υποστήριξη νέων επιχειρήσεων  στο πλαίσιο του «Έργο Αθήνα» .

Πέρα από την απλή ενημέρωση όμως, με τη βοήθεια των συμβούλων του Κέντρου, μπορείτε να βρείτε την πλέον κατάλληλη υπηρεσία ή έργο υποστήριξης νέων επιχειρήσεων που ανταποκρίνεται στις δικές σας προσωπικές ανάγκες.

Τέλος, το Κέντρο μπορεί να σας παρέχει άμεση επικοινωνία με τους φορείς στήριξης επιχειρηματικότητας του Έργου Αθήνα ώστε να πραγματοποιήσετε κάποιες συναντήσεις ή / και να συμπληρώσετε αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα που σας ενδιαφέρουν.

Contact Details

Athens Development and
Destination Management Agency

Address: Xenofontos 7, 105 57
Athens, Greece

Telephone: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2021 EATA. All Rights Reserved.

Search