Προκειμένου η επιχείρησή σας να είναι σε θέση να εξάγει θα πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οργάνωσης και λειτουργίας. Οι σύμβουλοι του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας μπορούν να σας βοηθήσουν στην οργάνωση της επιχείρησης με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτύχετε τα σχέδια για ανάπτυξη των εξαγωγικών σας δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα σας παρέχει:

  • Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και εντοπισμός σημείων βελτίωσης προκειμένου να αναπτύξει η επιχείρηση τις εξαγωγές της
  • Προτάσεις και κατευθύνσεις βελτίωσης εσωτερικών λειτουργιών της επιχείρησης
  • Υποστήριξη και καθοδήγηση στη διαδικασία επιλογής της κατάλληλης αγοράς-στόχου
  • Κατεύθυνση και ενημέρωση για τους τρόπους διείσδυσης στην εκάστοτε αγορά και υποστήριξη
  • Προτάσεις προσαρμογής προϊόντων ή/και υπηρεσιών για την είσοδο στην κατάλληλη αγορά-στόχο

Contact Details

Athens Development and
Destination Management Agency

Address: Xenofontos 7, 105 57
Athens, Greece

Telephone: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2021 EATA. All Rights Reserved.

Search