ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου "Προμήθεια Ηλεκτρικών Οικιακών συσκευών"

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 16:00

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής διευκρινίσεων: Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 17:00

Ανάκληση:Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις κοινωνικών λειτουργών του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για τους Άστεγους»

Δείτε το πλήρες κείμενο

Ανάκληση: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Διοικητικού/Οικονομικού Υπεύθυνου Υλοποίησης του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για τους Άστεγους»

Δείτε το πλήρες κείμενο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Επιστημονικού Συνεργάτη στο Έργο “ICARUS”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Επιστημονικού Συνεργάτη στο Έργο “ICARUS” (κωδ. έργου: 690105) - Integrated Climate forcing and Air pollution Reduction in Urban Systems, το οποίο υλοποιείται από την ΕΑΤΑ Α.Ε με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας 2020»

Δείτε το πλήρες κείμενο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με ένα (1) Συνεργάτη που θα αναλάβει ως Υπεύθυνος Διαχείρισης & Οικονομικής Παρακολούθησης (Activity 1: Project Management and Organisation Procedures) του έργου EaSI – ESTI@

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με ένα (1) Συνεργάτη που θα αναλάβει ως Υπεύθυνος Διαχείρισης & Οικονομικής Παρακολούθησης (Activity 1: Project Management and Organisation Procedures) του έργου EaSI – ESTI@, Employment enhancement and Social services Integration in Athens Municipality (VS/2016/0210) (εφεξής έργο), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EaSΙ

Δείτε το πλήρες κείμενο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2020 EATA. All Rights Reserved.

Search