Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με πέντε (5) Κοινωνικούς Επιστήμονες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με πέντε (5) Κοινωνικούς Επιστήμονες, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων έως και την 31.12.2021, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του Προγράμματος «Παροχή Στέγασης και Υπηρεσιών για Αιτούντες Άσυλο (ESTIA 2021)» στον Δήμο Αθηναίων, με κωδικό ΟΠΣ 5076698 (ΑΔΑ: 973146ΜΔΨΟ-ΜΚΙ), με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα 16:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 16:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Διοικητικού / Οικονομικού Υπεύθυνου του Σχεδίου ΣΕ-1, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Διοικητικού / Οικονομικού Υπεύθυνου του Σχεδίου ΣΕ-1, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους”, που υλοποιείται από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.,  τον Δήμο Αθηναίων, το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)  και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με στόχο την μείωση του φαινομένου της έλλειψης στέγης σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, όπου το πρόβλημα έλλειψης στέγης παρουσιάζεται εντονότερο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων:  Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και ώρα 17:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 17:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Επιστημονικού Συνεργάτη του έργου “URBANOME”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Επιστημονικού Συνεργάτη του έργου “URBANOME” Project Reference: 945391, που υλοποιείται από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. από το Πρόγραμμα Horizon 2020 RIA, με στόχο την προώθηση της υγείας, της ευεξίας και της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων:  Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και ώρα 17:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 17:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

Τεύχος Νέας Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Τεύχος Νέας Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού  για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού από συνθήματα και tags των επιφανειών κτηρίων που βρίσκονται σε κεντρικές οδούς της πόλης»

Πλήρες κείμενο πρόσκλησης

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1

«Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» ΤΟΥ Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020” (ΚΩΔ. ΜΙS 5074888)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 17.00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη  5 Μαΐου 2021 και ώρα 16.00

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Παράρτημα V – Αίτηση

Δείτε τη σχετική απόφαση (πίνακας κατάταξης επιτυχόντων) εδώ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2021 EATA. All Rights Reserved.

Search