Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με ένα (1) Συνεργάτη που θα αναλάβει ως Υπεύθυνος Διαχείρισης & Οικονομικής Παρακολούθησης (Activity 1: Project Management and Organisation Procedures) του έργου EaSI – ESTI@

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με ένα (1) Συνεργάτη που θα αναλάβει ως Υπεύθυνος Διαχείρισης & Οικονομικής Παρακολούθησης (Activity 1: Project Management and Organisation Procedures) του έργου EaSI – ESTI@, Employment enhancement and Social services Integration in Athens Municipality (VS/2016/0210) (εφεξής έργο), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EaSΙ

Δείτε το πλήρες κείμενο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη  τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης  «Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας» του Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020” (ΚΩΔ. ΜΙS 5033011).

Δείτε το πλήρες κείμενο

Υπόδειγμα αίτησης

01/02/19 Οριστικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων για τις θέσεις με κωδικό έργου 102 και 103

06/02/19 Οριστικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων για τη θέση με κωδικό έργου 101

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Στέγασης για Αιτούντες Άσυλο» από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Πλήρες κείμενο πρόσκλησης

Διευκρινίσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη οκτώ (8) συμβάσεων μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη οκτώ (8) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης  «Ανάπτυξη και αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων και ψηφιακού περιεχομένου για την προώθηση του προορισμού ˝Αθήνα„ στο πλαίσιο της Έξυπνης Πόλης» του Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020” (ΚΩΔ. ΜΙS 5032728)

Πλήρες κείμενο πρόσκλησης

Υπόδειγμα αίτησης

Οριστικός πίνακας κατάταξης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση παρεμβάσεων στο δήμο της Αθήνας, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου "Παρεμβάσεις στην πόλη"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση παρεμβάσεων στο δήμο της Αθήνας, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου "Παρεμβάσεις στην πόλη", στους θεματικούς άξονες ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΚΤΙΡΙΟ και ΔΡΟΜΟΣ του προγράμματος This is Athens- ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης για τον θεματικό άξονα "ΓΕΙΤΟΝΙΑ"

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης για τον θεματικό άξονα "ΚΤΙΡΙΟ"

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης για τον θεματικό άξονα "ΔΡΟΜΟΣ"

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2019 EATA. All Rights Reserved.

Search