Προγράμματα ΕΑΤΑ - ΕΣΠΑ 2014-2020

Στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων με τίτλο: «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία», η υλοποίηση της οποίας συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» μέσω του εργαλείου της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ),(υπ' αριθ. πρωτ. 55/ 10.01.2018 (ΑΔΑ ΩΦΔΦ7Λ7-5ΗΚ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της "Αστικής Αρχής: Δήμος Αθηναίων - ΕΑΤΑ Α.Ε."), η ΕΑΤΑ υλοποιεί ως Δικαιούχος έργα που συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Αθήνας.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα έργα που υλοποιεί η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης του Δήμου Αθηναίων.

Τίτλος Πράξης: «Ανάπτυξη και αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων και ψηφιακού περιεχομένου για την προώθηση του προορισμού «Αθήνα» στο πλαίσιο της Έξυπνης Πόλης»

Τίτλος Πράξης: «Εργαλεία Προώθησης της Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων – Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων»

Τίτλος Πράξης: «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από B2B και B2C κανάλια»

Τίτλος Πράξης: «Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας»

Τίτλος Πράξης: Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net

Τίτλος Πράξης: Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας στην μετά CoVid εποχή

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2021 EATA. All Rights Reserved.

Search