Κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013, η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Aθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΕΔΑ) του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με το ν. 4071/2012, ξεκίνησε από τον Απρίλιο του 2012 να ασκεί καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κατά την έννοια του ν. 3614/2007, για πράξεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» και του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) μέσω εκχώρησης αρμοδιοτήτων και πόρων από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Αττική» και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» διαχειρίστηκε δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων  με στόχο την υλοποίηση ενός συνόλου παρεμβάσεων για την Πόλη της Αθήνας, υπό το πρίσμα της Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης, της Αστικής Ανάπλασης, της προστασίας του Περιβάλλοντος, της βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης, της προάσπισης της Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Εκπαίδευσης και της Στήριξης της Επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΑΤΑ ορίστηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020» (ΦΕΚ 72/Β/19.1.2018) όπου ανέλαβε αρμοδιότητες διαχείρισης του Προγράμματος για δράσεις της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων με τίτλο: «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία η υλοποίηση της οποίας, χρηματοδοτείται από το εργαλείο της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ).

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΑΤΑ μέσω των πόρων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ που του εκχωρήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» υλοποιεί παρεμβάσεις που αφορούν σε δράσεις αστικής ανάπλασης, προστασίας του περιβάλλοντος, βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, προάσπισης της υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης, καθώς και δράσεις πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης και στήριξης της επιχειρηματικότητας, με αποδέκτες τους πολίτες, τους επισκέπτες και τους επιχειρηματίες της πόλης της Αθήνας.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2021 EATA. All Rights Reserved.

Search