Πως μπορεί να με υποστηρίξει το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας

Εκτός της στοχευμένης πληροφόρησης, κατάρτισης και δικτύωσης που προσφέρει το ΚΣΕ στις επιχειρήσεις της Αθήνας, προσφέρεται και η δυνατότητα εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ειδικότερα:

Η υφιστάμενη επιχείρησή σας θα πρέπει να:

  • είναι μικρομεσαία επιχείρηση που ήδη δραστηριοποιείται στον Δήμο
  • έχει άδεια λειτουργίας
  • παραθέσει οικονομικά αποτελέσματα της τελευταίας τριετίας (για επιχειρήσεις με περισσότερα από τρία χρόνια δραστηριότητας)  ή του τελευταίου έτους (για επιχειρήσεις με λιγότερο από δύο χρόνια δραστηριότητας) 
  • διαθέτει στόχευση στον τομέα που θα ήθελε να αναπτυχθεί  (π.χ. πρόσβαση σε νέες αγορές, νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης κ.ο.κ)

Η νεοϊδρυόμενη επιχείρησή σας θα πρέπει να:

  • διαθέτει μια ώριμη επιχειρηματική ιδέα
  • παραθέσει στοιχεία του δυνητικού επιχειρηματία

 

Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να συμπληρώσουμε από κοινού την απαιτούμενη αίτηση υποστήριξης.

Η αίτησή σας θα εξεταστεί από τους Συμβούλους του Κέντρου και εφόσον επιλεγείτε θα διαμορφώσουμε από κοινού το πακέτο των υπηρεσιών υποστήριξής σας σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαγνωστικής αναγκών.

 

Ελληνικά
Classified the content type like this: