ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Βελτίωση Ποιότητας Ζωής: τα έργα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων της Αθήνας, με τη βελτίωση των μετακινήσεων και των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, την εφαρμογή «πράσινων λύσεων» σε υποδομές και σε κεντρικά σημεία της πόλης, πράσινες στέγες στα σχολεία, κ.α

Α) ΣΥΝΑΘΗΝΑ 

Το συνΑθηνά, ως βασική στρατηγική του Δήμου Αθηναίων για υποστήριξη, ενδυνάμωση και ενσωμάτωση των δράσεων και πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών παράλληλα με την εγκατάσταση της σχετικής πλατφόρμας ως αποτέλεσμα του Έργου του Ταμείου Συνοχής και μετέπειτα του ΕΣΠΑ («συνΑθηνα1» και «συνΑθηνα2»), συνεχίζει την προσπάθεια αναβάθμισης και εμπλουτισμού της.  Στην κατεύθυνση αυτη υπέβαλε ο Δήμος Αθηναίων σχετική πρόταση στο διαγωνισμό «Πρόκλησης Δημάρχων 2014» (Mayors Challenge Award 2014) που οργάνωσε για την Ευρώπη το Bloomberg Philanthropies και έλαβε το Βραβείο του Ιδρύματος «The Bloomberg Family Foundation»  το οποίο ανέρχεται στο ποσό  του 1 εκ. ευρώ.   Αντίστοιχα βραβεία κέρδισαν οι πόλεις της Βαρκελώνης (Ισπανία), η πόλη της Βαρσοβίας (Πολωνία), η Στοκχόλμη (Σουηδία), και η περιοχή Kirklees στην Αγγλία. Πρόκειται για μία διεθνή διαγωνιστική διαδικασία που απευθύνεται σε ευρωπαϊκές πόλεις και αφορά στην κατάθεση καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προκλήσεων των σύγχρονων πόλεων. 

To Βραβείο για το Δήμο της Αθήνας αφορά το νέο έργο συνΑθηνά, που συνίσταται κυρίως στη δημιουργία μία νέας πλατφόρμας που θα καλύψει τέσσερις κυρίως φάσεις: (1) τηνσυλλογή και αποτύπωση των δράσεων πολιτών, (2) τη σύνδεσή τους με υποστηρικτές και δημοτικές αρχές, έτσι ώστε στο σύνολό τους να παρέχουν τη βασική υποδομή για τη δημιουργία νέων διαδικασιών και λειτουργιών μέσα στο Δήμο, (3) την αξιολόγησή τους σε τακτούς προκαθορισμένους χρόνους και 4 (την ενσωμάτωσή τους στην καθημερινή πρακτική του Δήμου. Το συνΑθηνά υπάγεται σήμερα στην Αντιδημαρχία Κοινωνίας των Πολιτών.

Αναλυτικότερα, τo συνΑθηνά είναι o κοινός τόπος συνεύρεσης, διευκόλυνσης και αξιοποίησης των ομάδων πολιτών που πραγματοποιούν δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. Μέσα από τον συντονισμό του ανθρωπίνου κεφαλαίου των ομάδων πολιτών, ο Δήμος Αθηναίων αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας και εκσυγχρονίζεται. Ενδυναμώνοντας τις δράσεις των πολιτών, ο Δήμος διαμορφώνει μια νέα αντίληψη για τη σχέση της κοινωνίας των πολιτών με την τοπική αυτοδιοίκηση και καλλιεργεί μια αμφίδρομη και δυναμική μεταξύ τους σχέση.

Τέσσερεις είναι οι βασικοί άξονες του συνΑθηνά:

Συλλέγουμε

Συλλέγουμε τις δράσεις των πολιτών και μέσα από αυτές μαθαίνουμε ποιες είναι οι δικές τους προτεραιότητες για την πόλη.

Διασυνδέουμε

Διευκολύνουμε τις ομάδες και τους πολίτες στην πραγματοποίηση των δράσεών τους και ενθαρρύνουμε συνεργασίες με άλλες ομάδες, χορηγούς και φορείς.

Φιλτράρουμε

Ξεχωρίζουμε τις δράσεις με τη μεγαλύτερη επιρροή στην πόλη και ανιχνεύουμε τη δυνατότητα αξιοποίησής τους στην τοπική διακυβέρνηση.

Ενσωματώνουμε

Ενεργοποιούμε τα αντανακλαστικά του Δήμου έτσι ώστε να βελτιώνονται οι υπηρεσίες του σε σχέση με τις νέες ανάγκες των πολιτών. Οι δράσεις των πολιτών μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγή των πολιτικών προτεραιοτήτων του Δήμου, σε αναβάθμιση των κανονισμών και σε απλοποίηση των διαδικασιών»

Β) ICARUS- HORIZON 2020

Το έργο ICARUS, στοχεύει να αναπτύξει καινοτόμα εργαλεία για την εκτίμηση των επιπτώσεων στα αστικά κέντρα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης για την ποιότητα του αέρα και την κλιματική αλλαγή. Αυτό θα οδηγήσει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την σταδιακή μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στις ευρωπαϊκές πόλεις.

Θα χρησιμοποιηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης συνδυάζοντας επίγειες μετρήσεις, ατμοσφαιρική μεταφορά και τη μοντελοποίηση χημικού μετασχηματισμού καθώς και δείκτες ατμοσφαιρικής ρύπανσης που θα έχουν συλλεχθεί από δορυφόρο.

Η μεθοδολογία και τα εργαλεία του ICARUS θα εφαρμοστούν σε εννέα ευρωπαϊκές πόλεις διαφορετικού μεγέθους και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης . Θα αναλυθούν τεχνολογικά και μη-τεχνολογικά μέτρα και πολιτικές, οι οποίες θα προταθούν στις αρμόδιες αρχές για την ατμοσφαιρική ρύπανση και την κλιματική αλλαγή σε επίπεδο πόλης.

Με βάση τα προηγμένα εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης που θα παραχθούν από το πρόγραμμα, θα αναπτυχθεί μια εφαρμογή προκειμένου να ενημερώνονται οι πολίτες για εναλλακτικές περιβαλλοντικές λύσεις που μπορεί να έχουν θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα του αέρα και του αποτυπώματος άνθρακα ,καθώς και στην βελτιστοποίηση του περιβάλλοντος και στην υγεία των πολιτών, έτσι ώστε να παρακινηθούν και να υιοθετήσουν εναλλακτικές συμπεριφορές. Συγκεκριμένα μοντέλα θα χρησιμοποιηθούν για να συλλέξουν τις αλληλεπιδράσεις του πληθυσμού, των επιχειρήσεων και των παρόχων υπηρεσιών. Θα ληφθούν υπόψη κοινωνικοί και πολιτιστικοί παράγοντες, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση και κοινωνικές δυναμικές για να εκτιμηθεί και παράλληλα ο συνολικός πολιτικός αντίκτυπος. Τα ευρήματά του έργου θα περιληφθούν σε έναν ηλεκτρονικό οδηγό για τη διακυβέρνηση βιώσιμης ατμοσφαιρικής

ρύπανσης και κλιματικής αλλαγής σε όλες τις πόλεις της ΕΕ.
Το έργο ICARUS θα αναπτύξει επίσης ένα όραμα για μια έξυπνη μελλοντική πράσινη πόλη: ένα μοντέλο που θα

επιδιώξει να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις. Θα σχεδιαστούν μονοπάτια μετάβασης τα οποία θα αναδείξουν πώς μέσα στα επόμενα 50 χρόνια, οι υφιστάμενες πόλεις μπορούν να μετατραπούν σε πόλεις με σχεδόν αρνητικό ή και μηδέν αποτύπωμα άνθρακα και μέγιστη ευεξία.

Εταίροι του προγράμματος

Συντονιστής : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εταίροι : Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, Πανεπιστήμιο στης Στουτγκάρδης , Πανεπιστήμιο του Εξετερ, Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, Ινστιτούτο Ζοζέφ Στέφαν, Επιστημονική Ενωση της Μεσογείου για την προστασία του περιβάλλοντος, Δημόκριτος, Ινστιτούτο Salud 

 

Ελληνικά