Επανέκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου «+ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» (MIS 464017)

Επανέκδοση   Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με  αντικείμενο την  παροχή συμβουλευτικής απασχόλησης, στο πλαίσιο της Δράσης 13, του έργου  «+ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» (MIS 464017).

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ελληνικά
Classified the content type like this: