Πρόσκληση για εγγραφή στο Μητρώο Προμηθευτών για το Υποέργο 3 με τίτλο «Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Προώθησης Τουριστικού Προϊόντος Δήμου Αθηναίων μέσω Διεπιχειρησιακών (B2B) και Διαδικτυακών (online) Καναλιών»

Πρόσκληση για εγγραφή στο Μητρώο Προμηθευτών για το Υποέργο 3 με τίτλο «Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Προώθησης Τουριστικού Προϊόντος Δήμου Αθηναίων μέσω Διεπιχειρησιακών (B2B) και Διαδικτυακών (online) Καναλιών» με ίδια μέσα (αυτεπιστασία), το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη συνολική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου της Αθήνας» με κωδικό MIS 464646

wordΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ελληνικά
Classified the content type like this: