Πρόσκληση για εγγραφή στο Μητρώο Προμηθευτών για το Υποέργο 2 με τίτλο «Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης νεοϊδρυόμενων κοινωνικών επιχειρήσεων»

Πρόσκληση για εγγραφή στο Μητρώο Προμηθευτών για το Υποέργο 2 με τίτλο «Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης νεοϊδρυόμενων κοινωνικών επιχειρήσεων» με ίδια μέσα (αυτεπιστασία), το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Δημιουργία μηχανισμού στήριξης νέων επιχειρήσεων στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας του Δ. Αθηναίων» με κωδικό MIS 464022

wordΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ελληνικά
Classified the content type like this: