Να γίνει η Αθήνα παράδειγμα ανάκαμψης, www.fskyrtsos.gr, Μάϊος 2014