Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση παρεμβάσεων στο δήμο της Αθήνας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση παρεμβάσεων στο δήμο της Αθήνας, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΟΛΗ», στις θεματικές «ΓΕΙΤΟΝΙΑ», «ΔΡΟΜΟΣ», «ΚΤΙΡΙΟ»  του προγράμματος ΠΟΛΗ² του δήμου Αθηναίων.

Το ΠΟΛΗ² [ΠΟΛΗ στο ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ] είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιείται από την E.A.T.A. A.E. στο πλαίσιο της αναπτυξιακής ατζέντας του δήμου Αθηναίων. Το πρόγραμμα παρέχει μικρές οικονομικές επιχορηγήσεις και αναπτυξιακή υποστήριξη σε κατοίκους, επιχειρηματίες και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να προχωρήσουν σε συνεργατικές παρεμβάσεις στην πόλη, που δεν θα πραγματοποιούνταν διαφορετικά.

Δείτε το πλήρες κείμενο για τη θεματική «ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

Δείτε το πλήρες κείμενο για τη θεματική «ΔΡΟΜΟΣ»

Δείτε το πλήρες κείμενο για τη θεματική «ΚΤΙΡΙΟ»
 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.polis2.thisisathens.org/

 

Ελληνικά
Classified the content type like this: