Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού  για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Υπηρεσίες Ασφαλιστικής κάλυψης 320 διαμερισμάτων/κατοικιών, με το περιεχόμενό τους (αξίας € 3.000 ανά διαμέρισμα) που η Αναθέτουσα Αρχή έχει ήδη ή θα μισθώσει στους Δήμους Αθηναίων, Ζωγράφου, Δάφνης, Αγίου Δημητρίου, Νέας Σμύρνης, Αιγάλεω, Βύρωνα, Καλλιθέας και Μοσχάτου – Ταύρου, επιφανείας από 50 έως 175 τετραγωνικών μέτρων» στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του Προγράμματος: «Πρόγραμμα στέγασης για αιτούντες άσυλο-Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Athens» της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες (UNHCR/GRC01/2018/0000000150/000).

Νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 και ώρα 16:00
 
Πλήρες κείμενο πρόσκλησης

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

Διευκρινίσεις

Πλήρες κείμενο πρόσκλησης με παράταση καταληκτικής ημερομηνίας

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης με νέο ΑΔΑΜ

Ελληνικά
Classified the content type like this: