Δήμος Αθηναίων: πρόσκληση για μίσθωση διαμερισμάτων στο πλαίσιο του «Προγράμματος Στέγασης για Αιτούντες Άσυλο»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Δήμος Αθηναίων: πρόσκληση για μίσθωση διαμερισμάτων στο πλαίσιο του «Προγράμματος Στέγασης για Αιτούντες Άσυλο»

Ο δήμος Αθηναίων απευθύνει νέα πρόσκληση για μίσθωση διαμερισμάτων προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του Προγράμματος Στέγασης για Αιτούντες Άσυλο, για την προσωρινή στέγαση προσφύγων αιτούντων άσυλο και μετεγκατάσταση από τη χώρα.

Το πρόγραμμα είναι μέρος του Προγράμματος ESTIA (Στήριξη Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση), υλοποιείται από το δήμο Αθηναίων και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, ο δήμος της Αθήνας, μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ), καλεί όποιον ενδιαφερόμενο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) να υποβάλει σχετική αίτηση στην  ηλεκτρονική διεύθυνση:

apartments@developathens.gr

Σημειώσεις:

·      Οι κοινόχρηστοι λογαριασμοί (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κοινόχρηστα) καλύπτονται από το πρόγραμμα

·      Προβλέπεται αποκατάσταση τυχόν ζημιών, κατά την παράδοση των διαμερισμάτων στους ιδιοκτήτες.

·      Το μίσθωμα ορίζεται σε αναλογία με τα τετραγωνικά μέτρα και την κατάσταση του διαμερίσματος, με ανώτατο όριο τα 400€ ανά μήνα.
 
Τα σπίτια παρακολουθούνται στενά από την ομάδα που απασχολείται στο έργο. Συγκεκριμένα, τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα, ένας κοινωνικός επιστήμονας, μαζί με ένα διερμηνέα και έναν χειριστή διαμερίσματος επισκέπτεται τα σπίτια, ώστε να διαπιστώσει την τήρηση των κανόνων, όπως έχουν οριστεί ανάμεσα στην Ε.Α.Τ.Α. και τους ενοίκους.

*Βάσει διεθνών προδιαγραφών της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, οι ωφελούμενοι αιτούντες άσυλο και υποψήφιοι για μετεγκατάσταση επιλέγονται βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων (νομικές, υγειονομικές, κλπ.).

Ελληνικά
Classified the content type like this: