Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Σύμβουλο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου ΕSTI@ - Employment enhancement and Social services Integration in Athens Municipality, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EaSΙ.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο

Ελληνικά
Classified the content type like this: