Συλλέγουμε βιογραφικά σημειώματα για την Υποστήριξη του Υπεύθυνου εκπόνησης της Χαρτογράφησης των Φορέων, Πόρων, Πρωτοβουλιών και Καλών Πρακτικών

Συλλέγουμε βιογραφικά σημειώματα για την Υποστήριξη του Υπεύθυνου εκπόνησης της Χαρτογράφησης των Φορέων, Πόρων, Πρωτοβουλιών και Καλών Πρακτικών καθώς και για την υποστήριξη του στην εκπόνηση του Πλάνου Αξιολόγησης Αναγκών (Needs Assessment Plan) του έργου “ROCK” - Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge cities, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ελληνικά
Classified the content type like this: