Συλλέγουμε βιογραφικά σημειώματα για στελέχωση θέσεων διαχείρισης, διοικητικής, οικονομικής υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων/έργων ΕΣΠΑ

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών ενδιαφέρεται να συλλέξει βιογραφικά σημειώματα από ενδιαφερόμενους για τη στελέχωση θέσεων διαχείρισης, διοικητικής, οικονομικής υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων/έργων ΕΣΠΑ ενδεικτικά στα αντικείμενα της επιχειρηματικότητας, του τουρισμού, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, κτλ.
 Απαιτείται Πτυχίο ανώτατης (ΑΕΙ) σχολής με επιθυμητη εξειδίκευση στις οικονομικές, πολιτικές ή κοινωνικές επιστήμες, επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στη διαχείριση, παρακολούθηση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων/έργων (π.χ. ΠΕΠ Αττικής,  Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση) καθώς και άριστη γνώση της Αγγλικής και χρήσης Η/Υ.
   
 Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους με θέμα "Διαχείριση έργων ΕΣΠΑ" στη διεύθυνση info@developathens.gr μέχρι την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017.

Ελληνικά
Classified the content type like this: