ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πρόγραμμα Refill - Ένα έργο για να ‘ξαναγεμίσουμε’ την Αθήνα

 

Πρόγραμμα Refill - Ένα έργο για να "ξαναγεμίσουμε" την Αθήνα

 

‘Γεμίζουμε την Αθήνα με δραστηριότητες’ θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του προγράμματος« Refill - Reuse of vacant spaces as driving force for innovation on local level’ /URBACTIII», που υλοποιεί η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (Ε.Α.Τ.Α.) και η Τοπική Ομάδα Στήριξης του έργου.

Το πρόγραμμα αποβλέπει στην επανάχρηση των κενών κτιρίων στα κέντρα των πόλεων, φαινόμενο που αντιμετωπίζουν πολλές μεγαλουπόλεις και συχνά δημιουργεί δυσκολίες στην αστική αναζωογόνηση, προκαλώντας αρνητική ατμόσφαιρα στον αστικό πληθυσμό.

Το Refill στοχεύει στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στην ανάπτυξη μίας στρατηγικής, η οποία να αντιμετωπίζει ουσιαστικά το ζήτημα, αξιοποιώντας την προσωρινή χρήση κτηρίων ως εργαλείο αστικής αναγέννησης και οικονομικής ανάπτυξης. Με δεδομένο ότι το πρόγραμμα ακόμα βρίσκεται στο στάδιο της καταγραφής και του προσδιορισμού των βασικών δράσεων, θεωρήθηκε σκόπιμο να συνδεθεί με τα τρέχοντα προβλήματα της πόλης της Αθήνας, όπως η ανεργία των νέων και το προσφυγικό. Επίσης, παράλληλος στόχος του έργου είναι η διερεύνηση ικανών κινήτρων συμμετοχής και συμβολής των δημιουργικών ομάδων των πολιτών και η αποτύπωση των συνεργειών αυτών στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης, ώστε να εγγυηθούμε τη συμμετοχή τους στο δημόσιο διάλογο και την αστική ανάπτυξη.

Η 4η συνάντηση εργασίας για την ανάπτυξη του προγράμματος Refill έγινε την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017, στην Αγορά της Κυψέλης με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και ακόμη εννέα (9) φορέων της Αθήνας. Τη συζήτηση συντόνισε ο Συντονιστής της Τοπικής Ομάδας Στήριξης του έργου, Βασίλης Σταμογιάννης, και η Αντιδήμαρχος της Κοινωνίας των Πολιτών, Αμαλία Ζέπου. Ο Βασίλης Σταμογιάννης παρουσίασε τα αποτελέσματα της διακρατικής Συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι, κατά το μήνα Μάρτιο. Ενώ, ο Διδάσκων στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας/ ΕΑΠ, Νικόλαος Καραχάλης, παρουσίασε τα αποτελέσματα των πρότερων συναντήσεων της τοπικής ομάδας και προχώρησε σε ανοιχτή συζήτηση με τους συμμετέχοντες, αναφορικά με τις τέσσερις (4) δράσεις, όπως αυτές προσδιορίστηκαν σε προηγούμενες συναντήσεις. Ειδικότερα, οι δράσεις αυτές είναι:

  • Δράση 1 Οδηγός-Εγχειρίδιο
  • Δράση 2 Σύστημα μέτρησης επιδράσεων
  • Δράση 3 Δήμος Αθηναίων ως εγγυητής
  • Δράση 4 Πλαίσιο Διαχείρισης Προσωρινών Χρήσεων

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΠΟΜΙΔΑ, της πρωτοβουλίας για τα ανοιχτά σχολεία, εκπρόσωποι της ομάδας focus on fokionos, της πρωτοβουλίας Ίχνη Εμπορίου, Communitism και Unfinished. Επίσης, παραβρέθηκαν δυο (2) δικηγόροι, με εξειδίκευση σε θέματα χρήσης / αξιοποίησης κτηρίων, οι οποίοι απάντησαν σε νομικές ερωτήσεις που αφορούσαν στην προσωρινή χρήση. Οι συμμετέχοντες προχώρησαν σε μία συζήτηση ώστε να προσδιορίσουν τα επόμενα βήματα του έργου Refill και ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον Ιούλιο.

  • Στο δίκτυο του Refill, με επικεφαλής εταίρο την πόλη της Γάνδης, συμμετέχουν οι πόλεις: Αθήνα (Ελλάδα), Βρέμη (Γερμανία), Αμερσφόρτ (Ολλανδία), Ρίγα (Λετονία), Πόζναν (Πολωνία), Νάντη (Γαλλία), Οστράβα (Τσεχία), Ελσίνκι (Φιλανδία) και Κλουζ-Ναπόκα (Ρουμανία).
  • Το έργο Refill συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «URBACT III» της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 80%, και από εθνικούς πόρους σε ποσοστό 20%.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο Refill:

Γιώργος Στέφας, 210 3312 002-3, gstefas@developathens.gr

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έργα και τις δράσεις της ΕΑΤΑ:

Εμμανουέλλα Σταμίρη, 210 3253123, estamiri@developathens.gr

Ελληνικά
Classified the content type like this: