Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας «Υπηρεσίες Συντονισμού και Οργάνωσης διεξαγωγής του συνεδρίου Travel Trade Athens 2016»

Θέμα: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή προσφορών στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή ανάδοχου του έργου «Υπηρεσίες Συντονισμού και Οργάνωσης διεξαγωγής του συνεδρίου Travel Trade Athens 2016» (Αρ. Γεν. Πρωτ.: 477/08.03.2016 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. – ΑΔΑ: 635ΛΟΡΙΝ-Τ3Η)

Κατεβάστε το έντυπο εδώ

Ελληνικά
Classified the content type like this: