Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας «Υπηρεσίες Φιλοξενίας και υποστήριξης διεξαγωγής του συνεδρίου Travel Trade Athens 2016»

Θέμα: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή προσφορών στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες Φιλοξενίας και υποστήριξης διεξαγωγής του συνεδρίου Travel Trade Athens 2016» (Αρ. Γεν. Πρωτ.: 476/08.03.2016 ΕΑΤΑ ΑΕ – ΑΔΑ: 6ΣΚΧΟΡΙΝ-Τ36)

Κατεβάστε το έντυπο εδώ

Ελληνικά
Classified the content type like this: