Θέλω να αναπτύξω την εξαγωγική μου δραστηριότητα

Η εξειδικευμένη υποστήριξη των επιχειρήσεων με στόχο τη διείσδυσή τους σε ξένες αγορές αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, σας προσφέρουμε:

  • Υποστήριξη στην οργάνωση της επιχείρησής σας
  • Πρόσβαση σε απαραίτητα δεδομένα και πληροφορίες
  • Συμμετοχή σε εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές
Ελληνικά
Classified the content type like this: