Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης

Εκτός των ανωτέρω πηγών χρηματοδότησης για τις οποίες παρέχεται αναλυτική καθοδήγηση, οι Σύμβουλοί μας μπορούν να σας προσφέρουν ενημέρωση και πληροφόρηση για εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 

  • Μικροδάνεια (Progress, Microfinance - Jeremie κ.α.)
  • Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών - Venture Capitals
  • Επιχειρηματικοί άγγελοι - Business Angels
  • Υβριδικές μορφές χρηματοδότησης - Mezzanine Finance
  • Factoring
Ελληνικά
Classified the content type like this: