Τραπεζικός δανεισμός

Οι σύμβουλοι του Κέντρου θα σας υποστηρίξουν και θα σας καθοδηγήσουν στην:

  • Κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου που απαιτείται για να τεκμηριώσει η επιχείρησή σας το αίτημά της προς την τράπεζα,
  • Επιλογή του κατάλληλου τραπεζικού δανεισμού ανάλογα με τις ανάγκες σας,
  • Επικοινωνία με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και συμμετοχή σε συναντήσεις
  • Παροχή υποστηρικτικού υλικού ανάλογα με τις απαιτήσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης του αιτήματός σας.
Ελληνικά
Classified the content type like this: