Ψάχνω για ευκαιρίες χρηματοδότησης

Στο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας σας παρέχουμε ενημέρωση για τις δυνατότητες χρηματοδότησης που υπάρχουν για την επιχείρησή σας συμπεριλαμβανομένων και των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, όσο και καθοδήγηση στην επιλογή του κατάλληλου προγράμματος.

Οι δυνατότητες χρηματοδότησης μπορούν να αφορούν:

  • Κρατικές ενισχύσεις
  • Τραπεζικό δανεισμό
  • Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης
Ελληνικά
Classified the content type like this: