Πληροφόρηση και Συμβουλευτική υποστήριξη

Οι έμπειροι σύμβουλοι του Κέντρου μας μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία ίδρυσης μιας νέας επιχείρησης, παρέχοντάς σας ενημέρωση για θεσμικά, νομικά και φορολογικά θέματα. Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται πληροφόρηση για θέματα όπως το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας, ασφαλιστικά εργασιακά θέματα, κρατικές ενισχύσεις, θέματα ανταγωνισμού και θέματα λειτουργίας των αγορών.  Παράλληλα,  οι σύμβουλοί μας θα σας κατατοπίσουν για τα απαραίτητα βήματα και δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε και θα συνεργαστούν μαζί σας για την δημιουργία του απαραίτητου φακέλου.

Επιπλέον, οι σύμβουλοί του Κέντρου μας μπορούν να σας βοηθήσουν και να σας καθοδηγήσουν στην κατάρτιση του επιχειρηματικού σας πλάνου με οδηγίες σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, υποδείγματα και εργαλεία για την κατάρτισή του καθώς και  χρήσιμα κλαδικά στοιχεία από την Βάση Δεδομένων του Κέντρου. Τέλος, σας υποστηρίζουν στην παρακολούθηση του επιχειρηματικού σας σχεδίου σε πραγματικό χρόνο.

Ελληνικά
Classified the content type like this: