Οργάνωση και λειτουργία

Στο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας σας παρέχουμε υποστήριξη και συμβουλευτική σε θέματα που σχετίζονται με την Οργάνωση και την Λειτουργία της επιχείρησής σας καθώς και σε θέματα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Προσωπικού.

Ειδικότερα, ανάλογα με τις ανάγκες σας, σας παρέχουμε:

  • Συμβουλές για  θέματα οργανωτικού και λειτουργικού σχεδιασμού – μεθοδολογίες και εργαλεία ανάλογα με τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης
  • Αξιολόγηση της υπάρχουσας οργανωτικής δομής και λειτουργίας – προσδιορισμός ελλείψεων με έμφαση στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της επιχείρησης
  • Προτάσεις βελτίωσης και επίλυσης των οργανωτικών και λειτουργικών προβλημάτων – συναντήσεις για αναγκαίες προσαρμογές ή αναδιοργάνωση
  • Υποστήριξη στον προσδιορισμό αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό
  • Υποστήριξη στη διαδικασία στελέχωσης και τον τρόπο κάλυψης των αναγκών σας σύμφωνα και με το επιχειρηματικό σας σχέδιο
  • Τεχνογνωσία σε συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, όπως συστήματα αξιολόγησης, απόδοσης, ανταμοιβών, ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας, φιλοσοφίας και αξιών
  • Προτάσεις βελτίωσης των υφιστάμενων συστημάτων οργάνωσης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησής σας.

 

Ελληνικά
Classified the content type like this: