Ανάπτυξη Συνεργασιών

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας αναγνωρίζει τη σημασία της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ των επιχειρήσεων και σας παρέχει:

  • Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη, με σκοπό να εντοπίσετε σε ποιους τομείς, με ποιους φορείς/επιχειρήσεις  μπορείτε να συνεργαστείτε και τι θα κερδίσετε από την ανάπτυξη αυτών των συνεργασιών
  • Πρόσβαση σε καταλόγους δυνητικών συνεργατών από τη Βάση Δεδομένων του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας.
  • Δυνατότητα συμμετοχής σε εργαστήρια ενημέρωσης με θέματα που αφορούν την δικτύωση και την ανάπτυξη συνεργασιών.
Ελληνικά
Classified the content type like this: