Πρόσβαση σε δεδομένα αγοράς

Στο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας, ανάλογα με τις ανάγκες σας για ενημέρωση, παρέχονται στοιχεία και δεδομένα για τις εξελίξεις και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείστε ή θέλετε να δραστηριοποιηθείτε.

Ειδικότερα παρέχονται:

  • Στοιχεία από τα αποτελέσματα των κλαδικών μελετών που εκπονεί το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας
  • Λίστες επιχειρήσεων δυνητικών πελατών, προμηθευτών και συνεργατών από τη Βάση Δεδομένων του Κέντρου.
Ελληνικά
Classified the content type like this: