Νέα

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στον Ά Κύκλο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Σύμφωνα με την με Α.Π.: 2197/810/A2/11.05.2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στον Ά Κύκλο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ορίζεται η Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.

Ελληνικά

Thessaloniki Convention Bureau Open Day: στόχοι και προοπτικές του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Το Thessaloniki Convention Bureau-TCB  παρουσίασε του στόχους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τις προοπτικές του φορέα σε ανοιχτή εκδήλωση, Open Day, που πραγματοποίησε την Πέμπτη 11 Μάϊου 2017 και ώρα 19:00 στο ξενοδοχείο THE MET.

Ελληνικά

Thessaloniki Convention Bureau: Θεαματική άνοδος για τη Θεσσαλονίκη ως συνεδριακού προορισμού για το 2016

Ανακοινώθηκαν τα επίσημα αποτελέσματα κατάταξης πόλεων από το διεθνή σύνδεσμο της συνεδριακής  βιομηχανίας, International Congress & Convention Association - ICCA για το έτος 2016, του οποίου μέλος είναι το Thessaloniki Convention Bureau, και από το οποία προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα για τη θέση της Θεσσαλονίκης στην διεθνή αγορά.

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου

Ελληνικά

CERN και Επιστημονικό Πάρκο Πατρών: Κλειστή συνάντηση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, ως μέρος της προσπάθειάς του να ενθαρρύνει τη μεταφορά και την εμπορευματοποίηση των τεχνολογιών του CERN, πραγματοποιεί σε συνεργασία με το Knowledge Transfer Group του CERN, κλειστή εκδήλωση, την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΠ.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ.
Ελληνικά

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Thessaloniki Convention Bureau

Μοχλό ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, με ιδιαίτερη έμφαση στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, αλλά και μηχανισμό ανάδειξης του ακαδημαϊκού δυναμικού της πόλης, φιλοδοξεί να αποτελέσει η συμφωνία συνεργασίας στην οποία προχωρούν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Γραφείο Προσέλκυσης Συνεδρίων και Επισκεπτών Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης – Thessaloniki Convention Bureau (TCB).

Ελληνικά

Yποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020

Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020.

Ελληνικά

Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων

Εκδόθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2017 η Εγκύκλιος με θέμα «Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017.

Ελληνικά

Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016

Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016 η οποία αφορά στην ασφάλιση των προσώπων που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά).

Ελληνικά

Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών

Εκδόθηκε στις 30/12/2016 η Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορισμού των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017.

Ελληνικά

Ενεργοποίηση Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account) για τις 4 δράσεις του ΕΠΑνΕΚ

Υπογράφτηκε στις 19/12/2016 η σύμβαση για την ενεργοποίηση του Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account), για τις 4 δράσεις επιχειρηματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Αλέξη Χαρίτση,  της Ειδικής Γραμματέως ΕΤΠΑ και ΤΣ κας Ευγενίας Φωτονιάτα,  του Προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κου Κωνσταντίνου Γ. Βαρλαμίτη και του Προέδρου του ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ)  κου Θωμά – Φωκίωνα Αλγιανάκογλου.

Ελληνικά

Σελίδες