Μήνυμα κατάστασης

Submissions for this form are closed.

1η Ημερίδα Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας

1η Ημερίδα Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας – Μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων του Δήμου Αθηναίων, ενδιαφέροντα αποτελέσματα μελετών και ερευνών που έχουν ολοκληρωθεί σχετικά με τις εξελίξεις και τις τάσεις της αγοράς, την έρευνα συγκυρίας και επιχειρηματικού κλίματος και τα μικροοικονομικά δεδομένα επιχειρήσεων ΑΕ και ΕΠΕ, καθώς και την διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Κέντρο μας.
 

Δηλώστε συμμετοχή.

Ελληνικά
Classified the content type like this: